ขั้นตอนการใช้งาน ระบบให้น้ำอ้อยแบบ ฟลัดฟลูม

 • ใช้เครื่องทำร่องน้ำข้างแถวอ้อย ทำร่องน้ำไว้

 

 • นำสายยางให้น้ำคลายออกจากม้วน แล้ววางที่หัวแปลงอ้อย

   

 • ปล่อยน้ำสู่่สายยางให้น้ำ พร้อมใช้หัวเจาะสายยางให้น้ำ เจาะสายยางให้ตรงกับร่องน้ำข้างแถวอ้อย
  โดยกดทับจุดที่เลยจากสายยางไว้ก่อน
  (ดังภาพ)

      

 • ใช้หัวพลาสติกให้น้ำใส่รูที่ใช้หัวเจาะสายยาง โดยใช้นิ้วหวแม่มือ กดปลายถ้วยให้บีบเข้าหากันก่อน ใส่เข้ารูที่เจาะไว้
  แล้วคลายนิ้วออก หัวพลาสติกจะรัดพอดีกับรูที่เจาะไว้ ทำให้น้ำไม่รั่วซึมออก

 • น้ำจะไหลออกทางหัวพลาสติกเป็นสายไปตามร่องน้ำข้างแถวอ้อย อย่างสม่ำเสมอทั้งสายยางให้น้ำ


 

 

                                                                                กลับขึ้นข้างบน