ขั้นตอนการใช้เครื่องมือปลูกอ้อย
เพื่อมุ่งสู่อ้อย 40 ตันต่อไร่

   โดยใช้อุปกรณ์การผลิตอ้อย มี 5 ขั้นตอนคือ

  1) ขั้นตอนก่อนปลูก (เตรียมพื้นที่)

 • ปรับหน้าดิน : ใช้ไถปรับหน้าดินแลนด์เพลน
 • ระเบิดดินดาน : ใช้ไถระเบิดดินดาน 3 , 5 หรือ 7 ขา
 • ตีดินหยาบ : เครื่อนไถพรวน 22 จาน
 • ตีดินละเอียด : เครื่องพรวนดิน โรตารี่ มินิคิมบาย หรือเครื่องพรวนดินดิสก์คอมบาย หรือ คัตเตอร์คอมบาย

  2) ขั้นตอนปลูก

 • เตรียมและปลูกท่อนพันธุ์ : เครื่องปลูกอ้อย NGP หรือ เครื่องปลูกอ้อยไฮด์สปีด NGP
 • พรวนขยายหน้าดินในแถวอ้อย : เครื่องพรวนสันร่องอ้อยคัทอะเวย์

  3) ขั้นตอนการดูแลรักษาอ้อย

 • พรวนดินใส่ปุ๋ย : เครื่องพรวนดินใส่ปุ๋ยฝังกลบ MPI
 • กำจัดวัชพืช : เครื่องพรวนกำจัดวัชพืช เอส.อาร์.ที.4,6,6ss หรือ 10

  4) ขั้นตอนเก็บเกี่ยว

 • เก็บเกี่ยวอ้อย : รถตัดอ้อย
 • พรวนคลุกใบอ้อย : เครื่องพรวนสับและคลุกใบอ้อย

  5) ขั้นตอนการบำรุงตออ้อย

 • พรวนดินใส่ปุ๋ย : เครื่องพรวนดินใส่ปุ๋ยฝังกลบ MPI
 • กำจัดวัชพืช : เครื่องพรวนกำจัดวัชพืช เอส.อาร์.ที.4,6 หรือ 10
 • พรวนกำจัดวัชพืชและใส่ปุ่ยข้างแถวอ้อย : เอส.อาร์.ที.6ss