เครื่องไถเตรียมดิน
ดิสคอมบาย

รายละเอียด :

เป็นเครื่องมือเตรียมดินขั้นที่ 2 ก่อนการปลูกอ้อย เหมาะสำหรับ
การเตรียมดินในดินร่วนปนทราย เพื่อแก้ปัญหาความชื้นในดิน
ระเหยไปไว องค์ประกอบของเครื่องมือที่สำคัญคือ ขาไถระเบิด
ดินดาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชื้นในดิน จานผานจักรตรงกลาง
สับดินเฉพาะแถวอ้อยทำให้ดินร่วยซุย พร้อมลูกกลิ้งหลัง
ช่วยปิดหน้าดิน เพื่อเก็บความชื้นจากชั้นดินใต้ล่าง
สามารถใช้แทนเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ เช่นมูลสัตว์ กากน้ำตาล
เพราะมีคุณสมบัติในการสับผสมดินเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้นด้วย

ประโยชน์ :

เหมาะสำหรับการเตรียมดินก่อนการปลูกอ้อยในดินร่วนปนทราย
ซึ่งการพรวนแบบอื่นจะทำให้ดินแห้งเร็วเนื่องจากไม่สามารถเก็บ
ความชื้นไว้ได้ อีกทั้งยังสมารถใช้เป็นเครื่องตีสับผสมปุ๋ยชีวภาพ
ในร่องอ้อยเพื่อเพิ่มฮิวมัสในดินได้อีกด้วย

วิธีการใช้งาน :

ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์ ที่มีระบบไฮดรอลิก 

ความสามารถในการทำงาน :

4 - 6 ไร่ต่อชั่วโมง

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 3 - 4 ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 1 คน /
กำลังแทรกเตอร์ 75 - 115 แรงม้า

การบำรุงรักษา :

หลังการใช้งานให้ทำความสะอาดชุดจานไม่ให้มีเศษดิน
หรือเศษปุ๋ยติด และอัดจารบีที่ชุดลูกปืน
เก็บรักษาไว้ในที่ร่มจะช่วยให้อายุการใช้งานนานขึ้น
เมื่อใช้ไปในระยะเวลานานจานจะสึก ควรเปลี่ยนจานใหม่
(เมื่อจานมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมากกว่า 4 นิ้ว)

ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท