เครื่องพรวนสับและคลุกใบอ้อย
ติดถังปุ๋ย

รายละเอียด :

การห่มใบอ้อย หลังการตัดอ้อยสด มีประโยชน์ทั้งเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ
ให้ดินแล้ว ยังสามารถลดอัดตราการระเหยความชื้นจากดินได้อีกด้วย
เครื่องพรวนสับและคลุกใบอ้อย มีลักษณะเป็นจานจักรติดอยู่บนตำแหน่ง
ที่ช่วยให้การปาดดิน สับใบ และคลุกใบอ้อย ทำได้อย่างเหมาะสม
โดยไม่ตัดรากอ้อย กระบะบนโครงใช้เพิ่มน้ำหนักแรงกดตามสภาพของดิน
ล้อหลังช่วยพยุงโครงสร้างให้เกิดความสมดุล แข็งแรง ทนทานต่องานหนัก

ประโยชน์ :

ใช้พรวนดิน สับ และคลุกใบอ้อย หรือใช้คลุกปุ๋ยชีวภาพ เช่นกากน้ำตาล
เพื่อเพิมฮิวมัสให้ดิน ใช้ได้ทั้งอ้อยตอและอ้อยที่ต้องการรื้อตอเพื่อปลูกใหม่

วิธีการใช้งาน :

ติดกับรถแทรกเตอร์ วิ่งคร่อมแถวร่องอ้อย
โดยปรับความลึกของจานพรวนให้เหมาะสม

ความสามารถในการทำงาน :

4 - 5 ไร่ต่อชั่วโมง

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 3 - 4 ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 1 คน / รถแทรกเตอร์กำลัง 90 แรงม้า

การบำรุงรักษา :

ตรวจเช็คน๊อตยึดตามจุดต่าง ๆ ก่อนการใช้งาน
อัดจารบีที่ดุมจานพรวนทุกวัน

ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท