ระบบให้น้ำอ้อย ฟลัดฟลูม

รายละเอียด :

อ้อยเป็นพืชที่มีระบบรากเหมือนพืชตระกูลหญ้าทั่วไป
หลังการปลูกหรือเมื่อเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง
ทำให้อ้อยหยุดเจริญเติบโตได้
ผลผลิตอ้อยจึงต่ำลง
กว่าเท่าที่ควรจะเป็น เพราะระบบรากอ้อยสำคัญต่อ
การเกษตรที่ยั่งยืน การให้น้ำที่ผิวดินบริเวณร่องอ้อย
จึงจำเป็นต่อการตั้งลำอ้อย และใบอ้อยเขียวงาม
ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แม้เป็นอ้อยตอก็ตาม อ้อย
ข้ามแล้งที่ต้องการเพิ่มตันต่อไร่ของอ้อย จึงหมด
ปัญหาปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่พอในแต่ละปี ได้
ด้วยระบบให้น้ำแบบฟลัดฟลูมนี้

คุณสมบัติ :
 • ท่อพลาสติกผลิตหนาพิเศษทำให้ยืดอายุการใช้งาน
 • ออกแบบมาเพื่อการให้น้ำกับอ้อยในประเทศไทยโดยเฉพาะ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย น้ำหนักเบา ใช้ง่ายไม่จุกจิก
 • สะดวกแม้เป็นพื้นที่แปลงใหญ่
 • ใส่ธาตุอาหารเสริมได้
 • ให้น้ำได้ 65 - 75 ร่องในคราวเดียว ด้วยปั๊มน้ำเพียง 1 ตัว
 • ความยาวท่อน้ำ 100 เมตร
 • ขนาด 6 , 8 นิ้ว หนา 0.5 มิลลิเมตร
 • ขนาด 12 นิ้ว หนา 0.75 มิลลิเมตร
 • ถ้วยส่งน้ำมี 5 สี (ดำ แดง เขียว เหลือง และฟ้า)
ประโยชน์ :
 • น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อ้อยโต
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยต้นทุนต่ำ
 • สามารถให้น้ำจากแหล่งน้ำของตนเองโดยวางบริเวณหัวแปลง
 • น้ำที่ไหลตามแนวร่องอ้อย ทำให้ระบบรากอ้อยแข็งแรงขึ้น
 • ป้องกันอ้อยหยุดโตจากฝนทิ้งช่วง
 • เพิ่มผลผลิตตันต่อไร่ให้อ้อย โดยเฉพาะอ้อยข้ามแล้ง
 • การดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก อายุการใช้งานเฉลี่ย นานกว่าระบบอื่นๆ
 • สะดวก และต้นทุนต่ำมากสำหรับอ้อยแปลงใหญ่
 • ปรับใช้กับการใส่ธาตุอาหารเสริมได้
วิธีการใช้งาน :
 • วางท่อสายยางที่ม้วนยาวตามแนวหัวแปลงอ้อยที่มี
  การปรับพื้นที่หัวแปลงแล้ว ต่อสายเข้ากับปั๊มน้ำตั้งแต่ขนาด 2 แรงม้า
 • เปิดน้ำเข้าสายพร้อมทั้งใช้หัวเจาะท่อสายยาง ที่มีลักษณะเป็นปากแหลม
  แล้วสวมหัวปล่อยน้ำพลาสติก โดยเจาะให้ตรงกลางของด้านข้างร่องอ้อย
  เพื่อให้น้ำไหลไปได้สะดวก

                             ชมภาพขั้นตอนการทำงาน.....คลิ๊ก!!

ความสามารถในการทำงาน :

อัตราเร็วที่ปล่อยน้ำออกจากหัวปล่อยน้ำพลาสติก ขึ้นอยู่กับ
ขนาดรูเจาะ และ แรงม้าของปั๊ม

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำ (ปริมาณที่ต้องการ) ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 1 - 2 คน

การบำรุงรักษา :
 • เมื่อต้องการให้น้ำหยุดไหลกรณีเจาะไม่ทันกับน้ำที่ไหล
  ให้ปล่อยหัวปล่อยน้ำพลาสติกอันก่อนหน้าจุดที่จะเจาะออกก่อน
  แล้วใช้เท้ากดทับท่อสายยางไว้ก่อนที่จะเจาะ
 • เมื่อไม่ต้องการให้จุดหัวปล่อยน้ำพลาสติกใดๆ ไหล
  ให้นำหัวปล่อยน้ำพลาสติกอีกอันสวมทับเพื่อเป็นการปิดน้ำ
 • หากให้น้ำเสร็จแล้วควรเก็บท่อสายยางพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด
  ไว้ในที่ร่มเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท