รถตัดอ้อย
(Cane Harvester)

รายละเอียด :

รถตัดอ้อยเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งใช้ในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวอ้อย เข้าสู่โรงงานน้ำตาล โดยรถตัดอ้อยรุ่นนี้
เป็นรถตัดอ้อยแบบล้อยาง และเป็นชนิดตัดอ้อยเป็นท่อน
ซึ่งเป็นชนิดที่นิยมใช้มากในประเทศไทย เนื่องจาก
ลดความยุ่งยากในการจัดการการบรรทุกขนส่ง

ประโยชน์ :

ใช้ในการตัดอ้อยแบบอ้อยท่อน พร้อมทั้งมีตัดตัวยอด
และหางสะพานลำเลียงอ้อยขึ้นสู่รถตระกร้า หรือ
รถบรรทุกทันที ช่วยทดแทนแรงงานคน และ
ลดความยุ่งย่างในการจัดการกับแรงงานคน
ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมาย
และวางแผนการตัดอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้งาน :
 • ใช้งานร่วมกับรถบรรทุก หรือรถตระกร้า โดยเวลาเปิดหัวแปลง
  หรือการตัดใน 4 แถวแรก จะต้องตัดโดยให้รถบรรทุกตามหลัง
  และรถตัดอ้อยโยกหางสะพานไว้ท้ายรถ เพื่อให้อ้อยลงพอดีกับ
  รถบรรทุก
 • แถวต่อ ๆ ไปให้รองอ้อยจากหางสะพานโดยให้รถบรรทุก
  ขับขนานไปกับรถตัดอ้อย

ความสามารถในการทำงาน :

ตัดอ้อยประมาณ 100 - 300 ตันต่อวัน

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 1.5 - 2 ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 1 - 2 คน

การบำรุงรักษา :
 • หลังการใช้งาน ทำการตรวจเช็คสภาพโดยรวมของรถ
 • สลับหรือเปลี่ยนลูกปืนเฟืองเกียร์
 • ตรวจสอบสภาพของโรลเลอร์ลำเลียง และอุปกรณ์ที่สึกหรอ
 • รวมทั้งเปลี่ยนถ่ายกรองน้ำมัน อัดจาระบี
 • หยอดน้ำมันหล่อลื่นตามจุดข้อต่อต่างๆ
ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท