อะไหล่

เครื่องพรวนสับคลุกใบอ้อย (D4)
และ
ชุดถังปุ๋ยเครื่องคลุกใบ
(D4SS)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (Download Document file.rar)

 

เครื่องพรวนสับคลุกใบอ้อย (D4)

8001 เพลาล้อ 2 ชั้น

8002 บัวพาน

8003 ปะกับยึดตะเกียบหลัง

8004 ปะกับยึดกระทู้ใบผาน

8013 ศักราช

8014 ปะกับล๊อคถังทราย

8024 ใบผาน 26 นิ้ว หนา 5 มิล

8029 ชุดฝาปิดลูกปืนบัวผาน ขวา (ฟ้า)

 

8037 แขนรับถังทราย ขวา

 

8038 แขนรับถังทราย ซ้าย

8031 ใบผาน แพะ 26 นิ้ว หนา 6 มิล

8039 ชุดฝาปิดลูกปืนบัวผาน ซ้าย (ขาว)

 

8044 ฝาประกับยึดอานล้อ

 

อะไหล่ชิ้นใหญ่

8015 โครงคลุกใบ

8016 ตะเกียบล้อ ซ้าย

8017 อานล้อ

8018 ถังใส่ทราย

8026 กระทู้ใบผาน หน้าซ้าย เกลียวขวา (1)

8040 กระทู้ใบผาน หน้าขวา เกลียวซ้าย (2)

8041 กระทู้ใบผาน หลังซ้าย เกลียวซ้าย (3)

8042 กระทู้ใบผาน หลังขวา เกลียวขวา (4)

8043 ตะเกียบล้อ ขวา

อะไหล่รวม

5013 dis4ss ลูกปืน  3780

5014 dis4ss ลูกปืน  32215

5019 dis4ss ลูกปืน F208

5067 dis4ss ล้อยาง ขอบ 14 "

ชุดถังปุ๋ยเครื่องคลุกใบ

8005 ปะกับยึดกระทู้ขา

8006 เล็บซ้าย / 8007 เล็บขวา

8008 เฟือง 2 ชั้น

8009 ชุดแผ่นเพลส

8010 ท่อยาง 2 " x 85

8011 แขนรับถังปุ๋ย

8012 ท่อลงปุ๋ยซ้าย - 8034 ท่อลงปุ๋ยขวา

8025 เพลาล้อเล็ก (รุ่นเก่า)

8027 ล้อปั่นปุ๋ยแบบยาง 12 นิ้ว

8028 ล้อปั่นปุ๋ยแบบเหล็ก

8032 โซ่ NO.60-1 ยาว 2.5 เมตร (ตัวบน)

8033 โซ่ NO.60-1 ยาว 2.65 เมตร (ตัวล่าง)

4022 dis4ss บูชต่อแกลียวปุ๋ย

4027 dis4ss เกลียวปุ๋ยยาว

4028 dis4ss เกลียวปุ๋ยสั้น

 

10056 dis4ss เพลาเฟือง 2 ชั้น

 

8035 เพลาล้อเล็ก

 

4081 D4SS ตะแกรงกรองปุ๋ย

 

อะไหล่ชิ้นใหญ่

8019 อานใส่แขนล้อ (ชุดถังปุ๋ย)

8020 ขาคลุกใบซ้าย (ชุดถังปุ๋ย) / 8021 ขาคลุกใบขวา (ชุดถังปุ๋ย)

(ขาเครื่องรุ่นเก่า)

8022 ปะกับขาคลุกใบซ้าย (ชุดถังปุ๋ย)

8023 แขนล้อเล็ก (ชุดถังปุ๋ย)

8030 ปะกับขาคลุกใบขวา (ชุดถังปุ๋ย)

4044 dis4ss ถังปุ๋ย  

8036 ขาคลุกใบ รุ่นใหม่

อะไหล่รวม

5001 dis4ss ลูกปืน 6203

5004 dis4ss ลูกปืน 6206

5017 dis4ss ลูกปืน P 205

5029 dis4ss สปริงสั้น

5032 dis4ss แหวนล๊อคใน เบอร์ 39

5034 dis4ss ข้อต่อครึ่งข้อ  เบอร์  60

5039 dis4ss ขอบกระจก

5040 dis4ss กระจกมองปุ๋ย

5043 dis4ss แผ่นรองลูกปืน

5044 dis4ss แกนสปริงหูงอ

5048 dis4ss กรวยปุ๋ยซ้าย

5049 dis4ss กรวยปุ๋ยขวา

5050 dis4ss ตัวตั้งโซ่ซ้าย

5051 dis4ss ตัวตั้งโซ่ขวา

5052 dis4ss เฟือง  12 T รู 1 นิ้ว

5053 dis4ss เฟือง  15 T  รู 1 นิ้ว

5062 dis4ss เฟืองตั้งโซ่ 12 T แกนยาว (คลุกใบ)

น๊อต

11024 dis4ss แหวนอีแปะ 1 นิ้ว

11027 diss4ss แหวนอีแปะ 4 หุน

11029 dis4ss สายยูตัวผู้

11030 dis4ss สายยูตัวเมีย

11032 dis4ss บานพับสเตลเลส 4"

11035 dis4ss ปริ้น 4 mm.

11037 dis4ss หัวอัดจารบีงอใหญ่

11039 dis4ss หัวอัดจารบีตรง

11042 dis4ss แหวนรองสปริง

11043 dis4ss บูชล๊อคแกนสปริง

11048 dis4ssn01 ชุดสลักใหญ่

11049 dis4ssn02 ชุดสลักเล็ก

11056 dis4ssn03 ชุดสาแหรก 6 หุน

11059 dis4ssn04 ชุดน๊อต NC 1 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว ครึ่ง

11063 dis4ssn05 ชุดน๊อต NC 1 นิ้ว ยาว 3 นิ้วครึ่ง

11065 dis4ssn06 ชุดน๊อต NC 6 หุน x 6 นิ้วครึ่ง

11072 dis4ssn07 ชุดน๊อต NC 5 หุน ยาว 4 นิ้ว

11074 dis4ssn08 ชุดแกนเฟืองตั้งโซ่ยาว

11092 dis4ss หัวน๊อต NC 1 นิ้วผ่า

11094 dis4ss หัวน๊อต NC 1 นิ้วเกลียวพิเศษ

11136 dis4ssn09 ชุดน๊อต NC 5 หุน 2 นิ้ว ครึ่ง

11137 dis4ssn10 ชุดน๊อต NC 5 หุน 2 นิ้ว

11144 dis4ssn11 ชุดน๊อต NC 4 หุน 6 นิ้ว

11146 dis4ssn12 ชุดน๊อต 4 หุน 1 นิ้ว ครึ่ง

11147 dis4ssn13 ชุดน๊อต 4 หุน 2 นิ้ว

11149 dis4ssn14 ชุดน๊อต 3 หุน 1 นิ้ว

11151 dis4ssn15 ชุดน๊อต 3 หุน 2 นิ้ว

11152 dis4ssn16 ชุดน๊อต 3 หุน 2 นิ้วครึ่ง

11180 dis4ssn17 ชุดน๊อตคอเหลี่ยม 4 หุน ยาว 2 นิ้ว

11181 dis4ssn18 ชุดน๊อตคอเหลี่ยม NC 4 หุน ยาว 1 นิ้วครึ่ง

11182 dis4ssn19 ชุดน๊อตตั้งโซ่

11183 dis4ss น๊อตล็อคล้อ

11187 dis4ss เข็มขัดรัดสายยาง #3) 2 นิ้ว - 2 นิ้ว 6 หุน

11190 dis4ss สปริงตั้งโซ่